Uchwała nr XI/86/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 17 lutego 2020w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kijewo Królewskie do podpisania aneksów do umów dot. wspólnej realizacji projektu pn. „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim” Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w zw. z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/86/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 17 lutego 2020


w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kijewo Królewskie do podpisania aneksów do umów dot. wspólnej realizacji projektu pn. „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w zw. z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały - pobierz (184kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Paulina Baranowska (26 lutego 2020, 13:21:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178