Uchwała nr VIII/65/2019Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 28 listopada 2019zmieniająca Program Rewitalizacji Gminy Kijewo Królewskie na lata 2016-2023Na podstawie art. 18 i ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/65/2019
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 28 listopada 2019


zmieniająca Program Rewitalizacji Gminy Kijewo Królewskie na lata 2016-2023

Na podstawie art. 18 i ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały - pobierz (2496kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Paulina Baranowska (3 grudnia 2019, 15:27:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180