Uchwała nr VII/61/2019Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 30 września 2019w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie KrólewskimNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/61/2019
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 września 2019


w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały - pobierz (1993kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (8 października 2019, 11:12:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93