Uchwała nr VII/59/2019Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 30 września 2019w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kijewie Królewskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. 1)) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm. 2)) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/59/2019
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 września 2019


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kijewie Królewskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. 1)) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm. 2)) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały - pobierz (272kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5337 z dnia 2019-10-08

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (8 października 2019, 11:09:39)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (30 października 2019, 09:02:50)
Zmieniono: Dodanie pozycji w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 121