Uchwała nr V/41/2019Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 28 maja 2019w sprawie przyznania w 2019 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm. ) oraz § 9 ust. 3 uchwały Nr XXIX/195/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 46, poz. 769)

Uchwała nr V/41/2019
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 28 maja 2019


w sprawie przyznania w 2019 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm. ) oraz § 9 ust. 3 uchwały Nr XXIX/195/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 46, poz. 769)


Treść uchwały - pobierz (185kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Paulina Baranowska (6 czerwca 2019, 10:27:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120