Uchwała nr XXIII/185/2017Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 28 grudnia 2017w sprawie uchylenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 76 pkt. 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r., poz. 2203) oraz art. 54 ust. 1-4 i 6-8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.)

Uchwała nr XXIII/185/2017
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie uchylenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 76 pkt. 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r., poz. 2203) oraz art. 54 ust. 1-4 i 6-8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.)


Treść uchwały - pobierz (177kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Małgorzata Olek (11 stycznia 2018, 10:13:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278