Uchwała nr XXIII/184/2017Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 28 grudnia 2017w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kijewo Królewskie na 2018 rokart. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)

Uchwała nr XXIII/184/2017
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kijewo Królewskie na 2018 rok

art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)


Treść uchwały wraz z załącznikami - pobierz (401kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Małgorzata Olek (11 stycznia 2018, 10:09:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299