Uchwała nr XXII/181/2017Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 9 listopada 2017w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), w związku z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłata lokalnych w 2018 r. (M.P. z 9 sierpnia 2017 r. poz. 800)

Uchwała nr XXII/181/2017
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 9 listopada 2017


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), w związku z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłata lokalnych w 2018 r. (M.P. z 9 sierpnia 2017 r. poz. 800)


Treść uchwały - pobierz (103kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4452 z dnia 2017-11-20

metryczka


Opublikował: Małgorzata Olek (4 grudnia 2017, 10:43:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 316