Uchwała nr XXII/178/2017Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 9 listopada 2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brzozowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzozowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)

Uchwała nr XXII/178/2017
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 9 listopada 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brzozowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzozowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)


Treść uchwały - pobierz (48kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Małgorzata Olek (4 grudnia 2017, 10:33:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258