Uchwała nr IX/77/2015Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 30 listopada 2015zmieniająca uchwałę Nr II/18/2014 Rady Gminy Kijewo KrólewskieNa podstawie niżej wymienionych aktów prawnych: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 2012, 2014, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190)

Uchwała nr IX/77/2015
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 listopada 2015


zmieniająca uchwałę Nr II/18/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie

Na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 2012, 2014, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190)


Treść uchwały pobierz (1556kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4461 z dnia 2015-11-30

metryczka


Opublikował: Dorota Myszak (31 grudnia 2015, 13:46:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 461