Uchwała nr IX/72/2015Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 30 listopada 2015w sprawie określenia stawek wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w związku z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłata lokalnych w 2016 r. (M.P. z 5 sierpnia 2015 r. poz.735)

Uchwała nr IX/72/2015
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 listopada 2015


w sprawie określenia stawek wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w związku z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłata lokalnych w 2016 r. (M.P. z 5 sierpnia 2015 r. poz.735)


Treść uchwały pobierz (82kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4457 z dnia 2015-11-30

metryczka


Opublikował: Dorota Myszak (31 grudnia 2015, 13:03:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 493