Uchwała nr VII/56/2015Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 14 września 2015w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskiena podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

Uchwała nr VII/56/2015
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 14 września 2015


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskie

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)


Treść uchwały pobierz (83kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dorota Myszak (31 grudnia 2015, 11:38:36)

Ostatnia zmiana: Dorota Myszak (31 grudnia 2015, 11:43:09)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 355