NULL string(0) ""

Uchwała nr VI/53/2015Rada Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 czerwca 2015zmieniająca uchwałę Nr II/18/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2015.art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz. 1146)

Uchwała nr VI/53/2015
Rada Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 czerwca 2015


zmieniająca uchwałę Nr II/18/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2015.

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz. 1146)


Treść uchwały - pobierz (67kB) pdf
Załącznik nr 1 - pobierz (235kB) pdf
Załącznik nr 2 - pobierz (616kB) pdf
Załącznik nr 3 - pobierz (413kB) pdf
Załącznik nr 4 - pobierz (864kB) pdf
Załącznik nr 5 - pobierz (921kB) pdf
Załącznik nr 6 - pobierz (100kB) pdf
Załącznik nr 7 - pobierz (169kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2268 z dnia 2015-07-06

metryczka


Opublikował: Dorota Myszak (20 lipca 2015, 09:31:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 563