Uchwała nr VI/41/2015Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 czerwca 2015w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie KrólewskimNa podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618), art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) oraz § 9 ust. 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim przyjętego uchwałą Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 września 2012 r., zmienionego uchwałą Nr XVIII/125/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.

Uchwała nr VI/41/2015
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 czerwca 2015


w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618), art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) oraz § 9 ust. 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim przyjętego uchwałą Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 września 2012 r., zmienionego uchwałą Nr XVIII/125/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.


Treść uchwały - pobierz (65kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dorota Myszak (16 lipca 2015, 12:17:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 410