Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Zagospodarowanie przestrzenne
rejestr zmian informacji

dodano mapę do Br 3
Data: 2019-12-16 10:58:18
Autor: Dorota Burdzel
aktualizacja uchwały w sprawie planu Br2
Data: 2019-12-11 10:47:02
Autor: Dorota Burdzel
Dodanie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskie
Data: 2018-11-06 09:20:27
Autor: Piotr Cichy
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »