Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 9 (z 9)

Budżet
rejestr zmian informacji

Przeniesienie budżetu od roku 2006 do 2013 z katalogu Budżet do katalogu 2013-2006
Data: 2015-03-06 09:39:51
Autor: Piotr Cichy
Dodanie uchwały budżetowej na rok 2013 oraz WPF.
Data: 2013-01-23 10:13:38
Autor: Piotr Cichy
Dodano projekt uchwały budżetowej na rok 2013 oraz Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2018
Data: 2012-12-04 10:46:10
Autor: Piotr Cichy
Dodanie uchwały budżetowej na rok 2012.
Data: 2012-01-25 12:57:44
Autor: Piotr Cichy
Dodanie uchwały Nr 33/2011 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2011 roku i uchwały Nr 42/2011 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2011 roku
Data: 2011-08-02 15:39:12
Autor: Piotr Cichy
Aktualizacja danych
Data: 2010-12-08 13:37:06
Autor: Piotr Cichy
Dodanie zarządzenia Nr 65/F/2010 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 15 listopada 2010 r., projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011- 2016
Data: 2010-12-08 12:54:16
Autor: Piotr Cichy
Dodanie zarządzenia nr 55/F/2010 Wójta Gminy Kijewo Królewskie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
Data: 2010-03-24 08:42:13
Autor: Piotr Cichy
Dodanie plików: Zarządzenie Nr 49/F/08 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 13 listopada 2009 r.w sprawie przygotowania projektu budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2010; projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2010; Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kijewo Królewskie na dzień 30.09.2009 r.; Sytuacja finansowa Gminy na dzień 30.09.2009 r.
Data: 2009-11-23 12:57:32
Autor: Piotr Cichy
Zmiany o pozycjach 1 - 9 (z 9)

powrót do informacji »