Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Sprawozdanie roczne
rejestr zmian informacji

dodanie skonsolidowanego bilansu jednostki budżetowej
Data: 2021-07-28 09:22:13
Autor: Dorota Bukowska
Dodanie bilansu jednostki budżetowej, bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informacja dodatkowa, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki
Data: 2021-06-16 22:08:52
Autor: Piotr Cichy
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »