Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowa – modernizacja drogi gminnej nr 060537 C Trzebcz Królewski – Wybudowanie (0+000 - 0+980)

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie, Wójt Gminy Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: podstawowy wariant I
nr sprawy: RGK.271.2.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 lipca 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)