Przetargi unieważnione z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp
nr sprawy: RIFZ.271.1.2.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 kwietnia 2024  10:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)