Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Kijewie Królewskim z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej / punktu aptecznego

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: RSO.271.2.2020
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 kwietnia 2020  14:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe, gdyż w wymaganym terminie, tj. do dnia 20 kwietnia 2020 r. do godz. 14:00 nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Kijewie Królewskim z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: RSO.271.1.2020
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 31 marca 2020  14:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe, gdyż w wymaganym terminie, tj. do dnia 31 marca 2020 r. do godz. 14:00 nie złożono żadnej oferty. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)