zamówienie na:

"Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kijewo Królewskie"

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp
nr sprawy: RIFZ.271.1.4.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 czerwca 2024  10:00
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Udostępnianie dokumentów zamówienia, komunikacja, składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://kijewo.ezamawiajacy.pl/pn/kijewo/demand/162237/notice/public/details

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Opublikował: Aleksandra Klimkiewicz (11 czerwca 2024, 09:33:13)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (19 czerwca 2024, 14:11:41)
Zmieniono: zmiana terminu składania ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 74