zamówienie na:

Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp
nr sprawy: RIFZ.271.1.3.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 maja 2024  10:00
wynik postępowania: Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu na podstawie art 255 pkt 2 ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.  
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Udostępnianie dokumentów zamówienia, komunikacja, składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://kijewo.ezamawiajacy.pl/pn/kijewo/demand/159213/notice/public/details

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Opublikował: Aleksandra Klimkiewicz (17 maja 2024, 12:03:56)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (3 czerwca 2024, 14:01:22)
Zmieniono: informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 284