Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 520) starsze karty »
numer wpisu:

9/2019

data: 10 grudnia 2019
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

8/2019

data: 22 listopada 2019
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

7/2019

data: 15 listopada 2019
rodzaj dokumentu: inne raporty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Brzozowo" o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

6/2019

data: 15 listopada 2019
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Brzozowo" o mocy di 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

5/2019

data: 2 października 2019
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: decyzja środowiskowa w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewski

numer wpisu:

4/2019

data: 14 sierpnia 2019
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia PGW Wody Polskie przed wydaniem decyzji środowiskowej
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

3/2019

data: 2 sierpnia 2019
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia PPIS w Chełmnie przed wydaniem decyzji środowiskowej
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

2/2019

data: 2 sierpnia 2019
rodzaj dokumentu: inne raporty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

1/2019

data: 2 sierpnia 2019
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

SRG 7/2018

data: 29 marca 2019
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Projekt miejscowo planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, obejmującego część wsi Brzozowo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 520) starsze karty »