Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 533) starsze karty »
numer wpisu:

13/2020

data: 26 października 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i odzysku odpadów w miejscowości Kijewo Szlacheckie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

12/2020

data: 19 października 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

11/2020

data: 19 października 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

10/2020

data: 21 lipca 2020
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "BRZOZOWO III"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

9/2020

data: 14 lipca 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia PGW WP w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "BRZOZOWO III"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

8/2020

data: 10 lipca 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia RDOŚ w Bydgoszczy w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "BRZOZOWO III"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

7/2020

data: 22 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia PPIS w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "BRZOZOWO III"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

6/2020

data: 9 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: inne raporty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: karta informacyjna przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "BRZOZOWO III"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

5/2020

data: 9 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "BRZOZOWO III"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

4/2020

data: 21 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia PGW Wody Polskie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia OOŚ dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na działalności usługowej w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne oraz odzysku materiałowego z odpadów z papieru i tektury
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 533) starsze karty »