2014-2018

2014-2018

Tomasz Władysław Cichowlas

Oświadczenie składane 30 dni po ślubowaniu - [...]

Rafał Marcin Baranowski

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Ewa Tyżaj

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Jarosław Kuzioła

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Elżbieta Komorowska

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Roman Grzyb

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Jolanta Ewa Korońska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Ewa Danuta Mularczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Anna Barbara Baranowska

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Anna Kwiatkowska

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Jan Pudło

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Bożena Marianna Rysiewska - Przewodnicząca Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Janina Felicja Smoleń

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Iwona Lisewska

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Ryszard Kazimierz Maj

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Jerzy Cichy

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

metryczka