zamówienie na:

sprzedaż środka trwałego

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny
nr sprawy: RSO-341/9/2010
wartość: 700,00 zł
termin składania ofert: 3 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: Do przetargu dopuszczono jednego oferenta. Nabywcą pojazdu został Pan Mariusz Błaszczyk. 

WÓJT    GMINY    KIJEWO   KRÓLEWSKIE
o g ł a s z a
USTNY PRZETARG
dotyczący sprzedaży następującego środka trwałego :

Samochód  pożarniczy furgon ŻUK  A-15,  rok produkcji 1970
Cena wywoławcza
700,00 zł
Wadium
70,00 zł

Sprzedawany pojazd można będzie oglądać w dniach 22-23.10.2010r. w godzinach od 12:00 do 15:00 w remizie strażackiej w  Brzozowie.

Przetarg odbędzie się dnia 3 listopada 2010 r. o godz. 10:20 w sali narad Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest  wpłacenie obowiązującego wadium do dnia 03.11.2010r. do godz. 10:00 w kasie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim.  Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny.
 
    Szczegółowe informacje na niniejszy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim  pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr  056  686-70-56  lub 668-342-187


Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Kijewo Królewskie 14.10.2010r.


Informacja o wyniku przetargu ustnego (85kB) jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (15 października 2010, 14:43:58)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (10 listopada 2010, 15:08:17)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyniku przetargu ustnego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1954