zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG/GG 72241-2/10
wartość: 46.369,76 zł
termin składania ofert: 5 listopada 2010  14:00
wynik postępowania: Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  

SRG/GG 72241-2/10


WÓJT GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE

o g ł a s z a
USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG


dotyczący sprzedaży następującej nieruchomości :
1. Położenie - Brzozowo
2. Nr działki - 173/10
3. Powierzchnia - 0,1524 ha
4. Księga wieczysta KW - 13885
5. Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa
6. Wartość - 46.369,76 zł (z podatkiem VAT)
7. Wysokość wadium - 2.500,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 9 listopada 2010 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim pok. nr 7.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie obowiązującego wadium do dnia 5.11.2010 r. do godz. 14:00 w kasie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim lub bezpośrednio na konto Bank Spółdzielczy Brodnica O/ Chełmno 25 9484 1163 2726 0751 0636 0001.
Szczegółowych informacji na niniejszy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr 686-70-56 wew. 13.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (4 października 2010, 14:49:27)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (10 listopada 2010, 16:15:54)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyniku postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2152