zamówienie na:

REWITALIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W KIJEWIE KRÓLEWSKIM

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.1.2020
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: "ŻARBUD" Michał Żarłok Korzeniewo ul. Jana III Sobieskiego 19 82-500 Kwidzyn za cenę brutto: 1 838.000,00 zł. , okres gwarancji: 60 miesięcy, termin realizacji 02.06.2021r. ; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 20 %, termin realizacji zamówienia - waga 20%.  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
pobierz treść informacji (746kB) pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert:

Informacja o wysokości środków: pobierz treść informacji (226kB) pdf

Zestawienie ofert: pobierz treść informacji (291kB) pdf


Ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie UZP pod nr 763889-N-2020 w dniu 08.12.2020

Treść ogłoszenia o zamówieniu pobierz (490kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pobierz (59kB) word

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy, oświadczenia - załączniki nr 1-5: pobierz (110kB) word

2. Projekt umowy - załącznik nr 6 pobierz (147kB) word

3. Dokumentacja techniczna:
- część 1 pobierz (10240kB) zip
- część 2 pobierz (10240kB) plik
- część 3 pobierz (10240kB) plik
- część 4 pobierz (10240kB) plik
- część 5 pobierz (10240kB) plik
- część 6 pobierz (10240kB) plik
- część 7 pobierz (10240kB) plik
- część 8 pobierz (10240kB) plik
- część 9 pobierz (10240kB) plik
- część 10 pobierz (2676kB) plik

W celu odczytania załączników należy pobrać wszystkie części dokumentacji projektowej do jednego folderu. Następnie należy rozpocząć rozpakowywanie od pliku który jest oznaczony 001 - w nazwie.

4. Przedmiar robót: pobierz (724kB) pdf                                                                                           Wójt Gminy Kijewo Królewskie
                                                                                           mgr inż. Mieczysław Misiaszek

metryczka


Odpowiada za treść: Michał Melerski
Opublikował: Michał Melerski (8 grudnia 2020, 16:13:43)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (19 stycznia 2021, 13:41:32)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1018