zamówienie na:

zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPF.271.1.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń za cenę brutto: 62 716,85 zł; prowizja od kredytu 0,00; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, prowizja – waga 40 %  
Zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie, Wójt Gminy Kijewo Królewskie

Nazwa zadania: zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczekInformacja o wyborze oferty: pobierz (505kB) pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert:
Informacja o wysokości środków: pobierz (182kB) pdf
Zestawienie ofert: pobierz (270kB) pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU treść: pobierz (77kB) word

Pytania i odpowiedzi z dnia 04.12.2019r.: pobierz (285kB) pdf
Pytania i odpowiedzi z dnia 03.12.2019r.: pobierz (10753kB) pdf

Pliki do pobrania:

1. SIWZ: pobierz (9036kB) pdf  
2. formularz ofertowy i załączniki do SIWZ: pobierz (37kB) word  
3. klauzula RODO: pobierz (46kB) pdf  


--Wójt Gminy Kijewo Królewskie--

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Opublikował: Aleksandra Klimkiewicz (28 listopada 2019, 12:51:39)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (12 grudnia 2019, 08:34:17)
Zmieniono: dodano informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 501