zamówienie na:

Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w pasie drogi - ul. Miła i ul. Cicha w Kijewie Królewskim od 0+000 do 0+111,4 i od 0+000 do 0+060,9

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.7.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 grudnia 2019  13:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: PBD Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń za cenę brutto: 289.531,77 zł. , okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 40 %,  
Zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie, Wójt Gminy Kijewo Królewskie

Nazwa zadania: Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w pasie drogi - ul. Miła i ul. Cicha w Kijewie Królewskim od 0+000 do 0+111,4 i od 0+000 do 0+060,9Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: pobierz (547kB) pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert:
Informacja o wysokości środków: pobierz (240kB) pdf
Zestawienie ofert: pobierz (362kB) pdfodpowiedzi na zadane pytania pobierz (601kB) pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU treść: pobierz (120kB) pdf

UWAGA:
- zmiana treści ogłoszenia (sekcja III pkt. 1.3.a dot. warunków udziału w postępowaniu zdolności technicznej lub zawodowej): pobierz (521kB) pdf
- zmiana treści SIWZ (rozdział. 4 pkt 1 ppkt. 3 lit.a
dot. warunków udziału w postępowaniu zdolności technicznej lub zawodowej): pobierz (12827kB) pdf

Pliki do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: pobierz (12837kB) pdf
Załączniki do SIWZ:
- załącznik nr 1 - formularz ofertowy: pobierz (82kB) word
- załącznik nr 2,3,4,5 - oświadczenia: pobierz (107kB) word
- załącznik nr 6 - projekt umowy: pobierz (126kB) pdf
- załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna: pobierz (3320kB) zip
- załącznik nr 8 - przedmiar: pobierz (56kB) pdf
- załącznik nr 9 - klauzula RODO: pobierz (51kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Opublikował: Aleksandra Klimkiewicz (19 listopada 2019, 10:43:55)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (13 grudnia 2019, 08:03:55)
Zmieniono: dodano informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 546