zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 060502C Brzozowo – Wybudowanie 0+000 – 0+167 i 0+000 – 0+090

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.6.2019
wartość: poniżej progó unijnych
termin składania ofert: 21 listopada 2019  13:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. za cenę brutto: 246.720,04 zł. , okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 40 %, 
Gmina Kijewo Królewskie, Wójt Gminy Kijewo Królewskie: Przebudowa drogi gminnej Nr 060502C Brzozowo – Wybudowanie 0+000 – 0+167 i 0+000 – 0+090

Informacja o wyborze oferty: pobierz (464kB) pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert :
informacja o wysokości środków - pobierz (232kB) pdf
zbiorcze zestawienie ofert - pobierz (251kB) pdf


odpowiedzi na zadane pytania pobierz (256kB) pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU treść: pobierz (104kB) pdf

Pliki do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: pobierz (12927kB) pdf

Załączniki do SIWZ:
- załącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz (61kB) plik
- załącznik nr 2,3,4,5 - oświadczenia pobierz (74kB) plik
- załącznik nr 6 - projekt umowy pobierz (197kB) pdf
- załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna pobierz (4117kB) zip
- załącznik nr 8 - przedmiar pobierz (383kB) pdf
- załącznik nr 9 - klauzula RODO pobierz (51kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Opublikował: Dorota Burdzel (6 listopada 2019, 14:18:45)

Ostatnia zmiana: Dorota Burdzel (28 listopada 2019, 13:00:40)
Zmieniono: informacja o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 425