zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 060534 C Bajerze – Trzebczyk oraz 060535C Trzebczyk – Trzebcz Szlachecki

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.5.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 października 2019  13:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. za cenę brutto: 1.580.657,99 zł. , okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 40 %  

Gmina Kijewo Królewskie, Wójt Gminy Kijewo Królewskie: Przebudowa drogi gminnej nr 060534 C Bajerze – Trzebczyk oraz 060535C Trzebczyk – Trzebcz Szlachecki

Informacja o wyborze oferty: pobierz (694kB) pdf


Informacja z sesji otwarcia ofert :
informacja o wysokości środków - pobierz (241kB) pdf
zbiorcze zestawienie ofert - pobierz (371kB) pdf


- odpowiedzi na zadane pytania pobierz (2060kB) pdf

Uwaga:

- zmiana treści ogłoszenia (dot. terminu składania ofert oraz terminu realizacji zadania)  pobierz (263kB) pdf
- zmiana treści SIWZ (dot. terminu składania ofert oraz terminu realizacji zadania) pobierz (216kB) pdf
- zmiana projektu umowy (dot. terminu realizacji zadania) pobierz (126kB) pdf
- zmiana formularza ofertowego (dot. terminu realizacji zadania) pobierz (79kB) word  


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU treść: pobierz (105kB) pdf

Pliki do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: pobierz (220kB) pdf

Załączniki do SIWZ:
- załącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz (76kB) word
- załącznik nr 2,3,4,5 - oświadczenia pobierz (93kB) word
- załącznik nr 6 - projekt umowy pobierz (128kB) pdf
- załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna pobierz (11930kB) zip
- załącznik nr 8 - przedmiar pobierz (1403kB) pdf
- załącznik nr 9 - klauzula RODO pobierz (51kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Opublikował: Dorota Burdzel (20 września 2019, 14:19:37)

Ostatnia zmiana: Dorota Burdzel (22 października 2019, 11:51:23)
Zmieniono: informacja o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1233