zamówienie na:

Rozbudowa - przebudowa dróg gminnych nr 060539C Trzebcz Szlachecki – Stablewice, nr 060540C Trzebcz Szlachecki – Wieś

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.4.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 czerwca 2019  13:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. za cenę brutto: 571.841,67 zł. , okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 40 % 
Gmina Kijewo Królewskie, Wójt Gminy Kijewo Królewskie: Rozbudowa - przebudowa dróg gminnych nr 060539C Trzebcz Szlachecki – Stablewice, nr 060540C Trzebcz Szlachecki – Wieś

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU treść: pobierz (107kB) pdf

Informacja o wyborze oferty: pobierz (473kB) pdf


Pliki do pobrania:
-
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: pobierz (12700kB) pdf

Załączniki do SIWZ:
- załącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz (60kB) plik
- załącznik nr 2,3,4,5 - oświadczenia pobierz (75kB) plik  
- załącznik nr 6 - projekt umowy pobierz (127kB) pdf
- załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna pobierz (2527kB) zip , pobierz (3657kB) pdf
- załącznik nr 8 - przedmiar pobierz (1600kB) pdf
- załącznik nr 9 - klauzula RODO pobierz (47kB) pdf


---Wójt Gminy Kijewo Królewskie---

pytania i odpowiedzi :
24.06.2019 r. pobierz (299kB) pdf ,
25.06.2019 r. pobierz (344kB) pdf


Informacja z sesji otwarcia ofert :
informacja o wysokości środków - pobierz (235kB) pdf
zbiorcze zestawienie ofert - pobierz (286kB) pdfmetryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Opublikował: Dorota Burdzel (12 czerwca 2019, 13:13:37)

Ostatnia zmiana: Dorota Burdzel (12 lipca 2019, 14:22:39)
Zmieniono: dodano wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 616