zamówienie na:

Przebudowa procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Napolu

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.3.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 czerwca 2019  13:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Stalbudom Sp. z o.o. ul. Zgoda 4/7, 00-018 Warszawa za cenę brutto: 1 045 500,00 zł. , okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 40 %,  
Gmina Kijewo Królewskie, Wójt Gminy Kijewo Królewskie: Przebudowa procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Napolu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU treść: pobierz (107kB) word


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (595kB) pdf

- informacja o wysokości środków pobierz (188kB) pdf
- zbiorcze zestawienie ofert pobierz (266kB) pdf

Pliki do pobrania:
-
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: pobierz (222kB) pdf

Załączniki do SIWZ:
- załącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz (79kB) word
- załącznik nr 2,3,4,5 - oświadczenia pobierz (100kB) word
- załącznik nr 6 - projekt umowy pobierz (172kB) pdf
- załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna pobierz (2648kB) zip
- załącznik nr 8 - przedmiar pobierz (2007kB) zip
- załącznik nr 9 - klauzula RODO pobierz (46kB) pdf

---Wójt Gminy Kijewo Królewskie---

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Opublikował: Aleksandra Klimkiewicz (21 maja 2019, 14:19:49)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (30 lipca 2019, 16:36:23)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 800