zamówienie na:

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.2.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 czerwca 2019  13:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: ELKO Sp. z o.o. ul. Włocławska 169, 87-100 Toruń za cenę brutto: 1 579 879,25 zł. , okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 40 %,  
Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU treść pobierz (112kB) word

Informacja o wyborze oferty pobierz (498kB) pdf

Informacja o wysokości środków pobierz (185kB) pdf
Zbiorcze zestawienie ofert pobierz (282kB) pdf  

Pytania i odpowiedzi: pobierz (1708kB) pdf załącznik do pisma pobierz (214kB) pdf

Usytuowanie miejsca inwestycji (mapa) pobierz (575kB) pdf

Pliki do pobrania:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: pobierz (243kB) pdf
- uszczegółowienie SIWZ pobierz (375kB) jpg

Załączniki do SIWZ:
- załącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz (78kB) word
- załącznik nr 2,3,4,5 - oświadczenia pobierz (98kB) word
- załącznik nr 6 - projekt umowy pobierz (172kB) pdf
- załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna pobierz (10178kB) zip
- załącznik nr 8 - przedmiar pobierz (254kB) zip
- załącznik nr 9 - klauzula RODO pobierz (46kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Opublikował: Aleksandra Klimkiewicz (20 maja 2019, 14:18:34)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (4 lipca 2019, 11:33:22)
Zmieniono: 04.07.2019r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1675