zamówienie na:

Odnowienia zabytkowej Kuźni w Trzebczu Szlacheckim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.1.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Dorbud" Dorota Grabarek, ul. Szkolna 19, 86-105 Terespol Pomorski, za cenę brutto: 240 000,00 zł. , okres gwarancji: 36 miesięcy, termin realizacji zamówienia 16.07.2019 r.; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 20 %, termin realizacji zamówienia 20 % 
Informacja o wyborze oferty pobierz (460kB) pdf

Informacja o wysokości środków pobierz (226kB) pdf
zbiorcze zestawienie ofert pobierz (238kB) pdf

Treść Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (240kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pobierz (58kB) word

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy, oświadczenia - załączniki 1-5 pobierz (110kB) word

2. Projekt umowy - załącznik nr 6 pobierz (145kB) word

3. Dokumentacja projektowa:
    1) Projekt budowlany:         - część 1 pobierz (10240kB) plik
                                            - część 2 pobierz (10240kB) plik
                                            - część 3 pobierz (2361kB) plik
    2) Program konserwatorski: - część 1 pobierz (10240kB) plik
                                            - część 2 pobierz (26kB) plik

3. Przedmiar Robót: pobierz (234kB) pdf
      
W celu odczytania załączników należy pobrać wszystkie części dokumentacji projektowej do jednego folderu. Następnie należy rozpocząć rozpakowywanie od pliku który jest oznaczony 001 - w nazwie. Operację tę należy wykonać za pomocą darmowego programu 7-zip ze strony http://www.7-zip.org/

metryczka


Odpowiada za treść: Michał Melerski
Opublikował: Michał Melerski (20 marca 2019, 22:02:13)

Ostatnia zmiana: Dorota Burdzel (29 kwietnia 2019, 14:13:37)
Zmieniono: informacja o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 542