zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG.6131.7.201.GG
wartość: 32.260,00 zł
termin składania ofert: 5 września 2014  14:00
wynik postępowania: Najwyższa wartość zaoferowana w przetargu 32 590,00 zł. Nabywcą nieruchomości został pan Józef Gdaniec. 

SRG.6131.7.2014.GG                                                   Kijewo Królewskie, dnia  08.08.2014 r.

 
                                        WÓJT  GMINY  KIJEWO KRÓLEWSKIE
o g ł a s z a
USTNY  NIEOGRANICZONY  PRZETARG

 
dotyczący sprzedaży następującej nieruchomości
 
1.   Położenie - Trzebcz Szlachecki
2.   Nr działki -  126/1
3.   Powierzchnia - 1,00 ha
4.   Księga wieczysta KW - T01C/000 14381/9
5.   Przeznaczenie -  rola
6.   Cena wywoławcza -  32.260,00 zł
  (cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży)
7.   Wysokość wadium - 2.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się dnia 11 września 2014 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy
w Kijewie Królewskim pok. nr 7.

 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie obowiązującego wadium do dnia 05.09.2014 r. w kasie tut. urzędu lub bezpośrednio na konto: Bank Spółdzielczy Brodnica O/ Chełmno               34 9484 1163 2726 0751 0636 0033.
Osoby uczestniczące w przetargu są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że zapoznały się        z ogłoszeniem i przedmiotem przetargu i nie wnoszą do nich żadnych uwag.
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem i wypisem z ewidencji gruntów
i budynków, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie. Kupujący nie może występować     z żadnymi roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności
w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach w/w. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i koszt Kupującego.
Szczegółowych informacji na niniejszy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim pok. nr 7  lub telefonicznie pod nr 56 686-70-56, wew. 13.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 
                                                                                    Wójt Gminy
                                                                       mgr inż. Mieczysław Misiaszek


Informacja o wyniku przetargu (39kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Aleksandra Klimkiewicz (8 sierpnia 2014, 11:44:14)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (19 września 2014, 14:20:21)
Zmieniono: Dodanie pliku z informacją o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1240