zamówienie na:

wydzierżawienie nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG.6018.I.5.2013.GG
wartość: 1,025 q żyta
termin składania ofert: 22 listopada 2013  14:00
wynik postępowania: Najwyższa wysokość dzierżawy zaoferowana w przetargu - 1,15 q żyta rocznie. Dzierżawcą nieruchomości została Pani Kinga Ludwikowska. 
WÓJT GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
o g ł a s z a
PIERWSZY USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG


dotyczący wydzierżawienia następującej nieruchomości :
1. Położenie - obręb Kijewo Królewskie, miejscowość Kosowizna
2. Nr działki - część 36/42
3. Powierzchnia - 0,0759 ha
4. Księga wieczysta KW - KW 13846
5. Przeznaczenie - rola
6. Wysokość czynszu - 1,025 q żyta
7. Wysokość wadium - 10,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 26 listopada 2013 roku o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim pok. nr 7.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie obowiązującego wadium do dnia 22 listopada 2013 r. do godz. 14:00 w kasie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim. Wadium  wniesione  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  poczet  czynszu ,  zaś  pozostałym  osobom  zwraca  się  niezwłocznie,  po  odwołaniu  albo  zamknięciu  przetargu,  jednak  nie  później  niż  przed  upływem  3  dni  od  dnia  odwołania  lub  zamknięcia  przetargu. Wysokość  postąpienia  ustalają  uczestnicy  przetargu,  z  tym  że  postąpienie  nie  może    wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej.

 Szczegółowych informacji na niniejszy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr 56 686-70-56, wew. 13.


                                                                                      Wójt Gminy
                                                                          mgr  inż. Mieczysław MisiaszekOgłoszenie o wyborze najkorzystniejsze oferty (111kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (24 października 2013, 14:34:37)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (3 grudnia 2013, 14:49:19)
Zmieniono: Dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1575