zamówienie na:

wydzierżawienie nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG.6018.I.6.2013.GG
wartość: 69,915 q żyta/rocznie
termin składania ofert: 22 listopada 2013  14:00
wynik postępowania: Najwyższa wysokość dzierżawy zaoferowana w przetargu – 236,36 q żyta rocznie. Dzierżawcą nieruchomości został Pan Marcin Repeta. 
WÓJT GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
o g ł a s z a
PIERWSZY USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG


dotyczący wydzierżawienia następującej nieruchomości :
1. Położenie - obręb Dorposz Szlachecki
2. Nr działki - część 95
3. Powierzchnia -4,81  ha
4. Księga wieczysta KW - KW 7582
5. Przeznaczenie - rola
6. Wysokość czynszu - 69,915 q żyta/rocznie
7. Wysokość wadium - 250,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 26 listopada 2013 roku o godz. 11:30 w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim pok. nr 7.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie obowiązującego wadium do dnia 22 listopada 2013 r. do godz. 14:00, w kasie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim. Wadium  wniesione  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  poczet  czynszu,  zaś  pozostałym  osobom  zwraca  się  niezwłocznie,  po  odwołaniu  albo  zamknięciu przetargu,  jednak  nie  później  niż  przed  upływem  3  dni  od  dnia  odwołania  lub  zamknięcia przetargu. Wysokość  postąpienia  ustalają  uczestnicy  przetargu,  z  tym  że  postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%  ceny  wywoławczej.
 
Szczegółowych informacji na niniejszy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr 56 686-70-56, wew. 13.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


                                                                                      Wójt Gminy
                                                                          mgr  inż. Mieczysław Misiaszek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejsze oferty (104kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (24 października 2013, 14:29:49)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (3 grudnia 2013, 14:47:40)
Zmieniono: Dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1530