zamówienie na:

sprzedaż środka trwałego

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg ustny
nr sprawy: RGK.271.1.2013.WK
wartość: 4000,00 zł
termin składania ofert: 30 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PPHU ARTZŁOM Magdalena Kotas, Chróstowo 28, 88-133 Dąbrowa Biskupia 
Kijewo Królewskie, 5.07.2013 r.

RGK.271.1.2013.WK
WÓJT GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
o g ł a s z a
USTNY PRZETARG

dotyczący sprzedaży następującego środka trwałego :

Autobus AUTOSAN H10 1101,
rok prod. 1988

Cena wywoławcza
4.000,00 zł
Wadium
400,00 zł

Sprzedawany pojazd można będzie oglądać w dniach 24-29.07.2013r. w godzinach od 9:00 do 14:00 na boisku szkolnym przy Zespole Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim.

Przetarg odbędzie się dnia 30.07.2013r.  o godz. 10:30   w sali narad Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest  wpłacenie obowiązującego wadium do dnia 30.07.2013r. do godz. 10:00 w kasie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim.  Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny.
     
Szczegółowe informacje na niniejszy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim  pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr  56  686-70-56.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Wójt Gminy Kijewo Królewskie

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (5 lipca 2013, 19:12:47)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (2 sierpnia 2013, 11:22:45)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1778