Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - 25 listopada 2021 r.


Zawiadamiam, iż w dniu 25.11.2021r. o godz. 14:00 w urzędzie gminy Kijewo Królewskie (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Kijewo Królewskie.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad komisji. 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
 4. Sprawa przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022  rok. 
 5. Sprawa przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem gminy. 
 6. Sprawa dotycząca wynagrodzenia wójta. 
 7. Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika SP ZOZ. 
 8. Podatki i opłaty lokalne. 
 9. Omówienie przesunięć budżetowych. 
 10. Sprawy bieżące. 
 11. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji
Roman Grzyb

metryczka


Wytworzył: Roman Grzyb (19 listopada 2021)
Opublikował: Andżelika Żuraw (19 listopada 2021, 12:07:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 288