Sprawozdania roczne 2015

IV kwartał

Rb-27s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych
plik do pobrania: pobierz (880kB) pdf

Rb-28s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych
plik do pobrania: pobierz (1319kB) pdf

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania: pobierz (353kB) pdf

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/w deficycie
plik do pobrania: pobierz (269kB) pdf

Rb-Z  Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
plik do pobrania: pobierz (98kB) pdf

Rb-UN Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania: pobierz (234kB) pdf

Rb-UZ  Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
plik do pobrania: pobierz (342kB) pdf

Rb-PDP  Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
plik do pobrania: pobierz (244kB) pdf

Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
plik do pobrania: pobierz (204kB) pdf

metryczka


Wytworzył: M.Zielińska (4 marca 2016)
Opublikował: Maria Zielińska (4 marca 2016, 09:06:04)

Ostatnia zmiana: Maria Zielińska (4 marca 2016, 09:09:18)
Zmieniono: Sprawozdania roczne za 2015 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 321