Sprawozdania

ROK 2012

IV kwartał

Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
plik do pobrania pobierz (1156kB) pdf

Rb-27s Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
plik do pobrania pobierz (747kB) pdf

Rb-N Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania pobierz (290kB) pdf

Rb-NDS Roczne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
plik do pobrania pobierz (187kB) pdf

Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
plik do pobrania pobierz (184kB) pdf

Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
plik do pobrania pobierz (151kB) pdf

Rb-Z Roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
plik do pobrania pobierz (296kB) pdf

Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 
plik do pobrania pobierz (276kB) pdf

Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych 
plik do pobrania pobierz (183kB) pdf

III kwartał

Rb-27s Półroczne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych
plik do pobrania pobierz (720kB) pdf

Rb-28s Półroczne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych
plik do pobrania pobierz (1177kB) pdf

Rb-N Półroczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania pobierz (289kB) pdf

Rb-NDS Półroczne sprawozdanie o nadwyżce/w deficycie
plik do pobrania pobierz (187kB) pdf

Rb-Z  Półroczne sprawozdanie o stanie zobowiązań
plik do pobrania pobierz (296kB) pdf

II kwartał

Rb-27s Półroczne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych
plik do pobrania pobierz (703kB) pdf

Rb-28s Półroczne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych
plik do pobrania pobierz (1144kB) pdf

Rb-N Półroczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania pobierz (290kB) pdf

Rb-NDS Półroczne sprawozdanie o nadwyżce/w deficycie
plik do pobrania pobierz (187kB) pdf

Rb-Z  Półroczne sprawozdanie o stanie zobowiązań
plik do pobrania pobierz (296kB) pdf

I kwartał

Rb-27s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych
plik do pobrania pobierz (669kB) pdf

Rb-28s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych
plik do pobrania pobierz (1121kB) pdf

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania pobierz (289kB) pdf

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/w deficycie
plik do pobrania pobierz (187kB) pdf

Rb-Z  Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
plik do pobrania pobierz (297kB) pdfROK 2011


IV kwartał


Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
plik do pobrania pobierz (1214kB) pdf

Rb-27s Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
plik do pobrania pobierz (769kB) pdf

Rb-N Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania pobierz (290kB) pdf

Rb-NDS Roczne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
plik do pobrania pobierz (187kB) pdf

Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
plik do pobrania pobierz (185kB) pdf

Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
plik do pobrania pobierz (151kB) pdf

Rb-Z Roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
plik do pobrania pobierz (296kB) pdf

Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 
plik do pobrania pobierz (277kB) pdf

Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych 
plik do pobrania pobierz (183kB) pdf


III kwartał

Rb-27s Sprawozdanie z III kwartału z wykonania planów dochodów budżetowych
plik do pobrania pobierz (751kB) pdf

Rb-28s
Sprawozdanie z III kwartału z wykonania planów wydatków budżetowych
plik do pobrania pobierz (1207kB) pdf

Rb-N Sprawozdanie z III kwartału o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania pobierz (290kB) pdf

Rb-NDS Sprawozdanie z III kwartału o nadwyżce/w deficycie
plik do pobrania pobierz (187kB) pdf

Rb-Z 
Sprawozdanie z III kwartału o stanie zobowiązań
plik do pobrania pobierz (296kB) pdf

II kwartał

Rb-27s Półroczne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych
plik do pobrania pobierz (735kB) pdf

Rb-28s
Półroczne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych
plik do pobrania pobierz (1186kB) pdf

Rb-N Półroczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania pobierz (290kB) pdf

Rb-NDS
Półroczne sprawozdanie o nadwyżce/w deficycie
plik do pobrania pobierz (187kB) pdf

Rb-Z 
Półroczne sprawozdanie o stanie zobowiązań
plik do pobrania pobierz (296kB) pdf

I kwartał

Rb-27s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych
plik do pobrania pobierz (686kB) pdf

Rb-28s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych
plik do pobrania pobierz (1153kB) pdf

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania pobierz (291kB) pdf

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/w deficycie
plik do pobrania pobierz (187kB) pdf

Rb-Z  Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
plik do pobrania pobierz (296kB) pdfROK 2010


Bilans z wykonania budżetu państwa
plik do pobrania pobierz (164kB) pdf

IV kwartał

Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
plik do pobrania pobierz (1221kB) pdf

Rb-27s Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
plik do pobrania pobierz (734kB) pdf

Rb-N Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania pobierz (289kB) pdf

Rb-NDS Roczne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
plik do pobrania pobierz (186kB) pdf

Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
plik do pobrania pobierz (184kB) pdf

Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
plik do pobrania pobierz (151kB) pdf

Rb-Z Roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
plik do pobrania pobierz (299kB) pdf

Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 
plik do pobrania pobierz (276kB) pdf

Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych 
plik do pobrania pobiezr (184kB) pdf

III kwartał

Rb-27s Sprawozdanie z III kwartału z wykonania planów dochodów budżetowych
plik do pobrania Rb-27s-kw3 (719kB) pdf

Rb-28s
Sprawozdanie z III kwartału z wykonania planów wydatków budżetowych
plik do pobrania Rb-28s-kw3 (1197kB) pdf

Rb-N Sprawozdanie z III kwartału o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania Rb-N-kw3 (289kB) pdf

Rb-NDS Sprawozdanie z III kwartału o nadwyżce/w deficycie
plik do pobrania Rb-NDS-kw3 (187kB) pdf

Rb-Z 
Sprawozdanie z III kwartału o stanie zobowiązań
plik do pobrania Rb-Z-kw3 (297kB) pdf

II kwartał

Rb-27s Półroczne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych
plik do pobrania Rb-27s-kw2 (685kB) pdf

Rb-28s
Półroczne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych
plik do pobrania Rb-28s-kw2 (1146kB) pdf

Rb-N Półroczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania Rb-N-kw2 (291kB) pdf

Rb-NDS
Półroczne sprawozdanie o nadwyżce/w deficycie
plik do pobrania Rb-NDS-kw2 (187kB) pdf

Rb-Z 
Półroczne sprawozdanie o stanie zobowiązań
plik do pobrania Rb-Z-kw2 (296kB) pdf

I kwartał

Rb-27s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych
plik do pobrania Rb-27s-kw1 (653kB) pdf

Rb-28s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych
plik do pobrania Rb-28s-kw1 (1089kB) pdf

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania Rb-N-kw1 (290kB) pdf

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/w deficycie
plik do pobrania Rb-NDS-kw1 (187kB) pdf

Rb-Z  Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
plik do pobrania Rb-Z-kw1 (296kB) pdfROK 2009


Bilans z wykonania budżetu państwa
plik do pobrania Bilans (1010kB) pdf

IV kwartał

Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
plik do pobrania Rb-28s (4862kB) pdf

Rb-27s Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
plik do pobrania Rb-27s (5101kB) pdf

Rb-N Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania Rb-N (655kB) pdf

Rb-NDS Roczne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
plik do pobrania Rb-NDS (663kB) pdf

Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
plik do pobrania Rb-PDP (578kB) pdf

Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
plik do pobrania Rb-ST (373kB) pdf

Rb-Z Roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
plik do pobrania Rb-Z (1012kB) pdf

III kwartał

Rb-NDS Sprawozdanie z III kwartału o nadwyżce/w deficycie
plik do pobrania IIIkw.-Rb-NDS (22kB) excel

Rb-Z 
Sprawozdanie z III kwartału o stanie zobowiązań
plik do pobrania IIIkw.-Rb-Z (22kB) excel

II kwartał

Rb-27s Półroczne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych
plik do pobrania IIkw.-Rb-27s (37kB) excel

Rb-28s
Półroczne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych
plik do pobrania IIkw.-Rb-28s (86kB) excel

Rb-NDS
Półroczne sprawozdanie o nadwyżce/w deficycie
plik do pobrania IIkw.-Rb-NDS (22kB) excel

Rb-Z 
Półroczne sprawozdanie o stanie zobowiązań
plik do pobrania IIkw.-Rb-Z (22kB) excel

I kwartał

Rb-27s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych
plik do pobrania Rb-27s (35kB) excel

Rb-28s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych
plik do pobrania Rb-28s (78kB) excel

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/w deficycie
plik do pobrania Rb-NDS (22kB) excel

Rb-Z  Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
plik do pobrania Rb-Z (22kB) excelROK 2008

IV kwartał

Rb-27s Roczne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych
plik do pobrania Rb-27s (38kB) excel

Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych
plik do pobrania Rb-28s (87kB) excel

Rb-NDS Roczne sprawozdanie o nadwyżce/w deficycie

plik do pobrania
Rb-NDS (22kB) excel

Rb-UZ  Roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań
plik do pobrania Rb-UZ (18kB) excel

metryczka


Wytworzył: Piotr Cichy (9 czerwca 2009)
Opublikował: Piotr Cichy (9 czerwca 2009, 15:06:29)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (11 grudnia 2013, 11:26:41)
Zmieniono: Przeniesienie sprawozdań od roku 2008 do 2012 z katalogu Sprawozdania do katalogu 2008-2012

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7216